ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Organy szkoły
 1. DYREKTOR
 2. RADA PEDAGOGICZNA
 3. RADA RODZICÓW
 4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
 
KOMPETENCJE Dyrektor Szkoły
Dyrektor szkoły:
 1. kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą,
 2. organizuje działalność szkoły,
 3. prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,
 4. sprawuje opiekę nad uczniami,
 5. dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
 1. uchwala regulamin swojej działalności,
 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny,
 4. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego,
 5. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy,
 6. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 7. uchwala Statut Szkoły i wprowadza zmiany (nowelizacje) do Statutu.
  Rada Rodziców
 1. uchwala regulamin swojej działalności,
 2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 3. opiniuje propozycję dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej  i  Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły,  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:
 1. Opiniuje szkolny Program Profilaktyczny i Wychowawczego Szkoły;
 2. organizowanie pomocy koleżeńskiej;
 3. inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły i środowiska;
 1. rozstrzyganie sporów między uczniami;
 2. organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
 3. redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami o pracy Szkoły;
 1. współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego;
 1. wybór Rzecznika Praw Ucznia.
 
Szczegółowy zakres kompetencji organów szkoły określa Statut Szkoły, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców i Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Pfeiffer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-05 11:32:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Pfeiffer
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-05 11:32:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Pfeiffer
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-05 11:34:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »